rodelberg I  | 140 cm x 100 cm | l auf leinwand | 2006